วิสัยทัศน์ : “เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชนบท” ปรัชญา : “โรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน สุขภาพดี”


 left-static
วันนี้ : 7
เมื่อวาน : 20
เดือนนี้ : 193
เดือนที่แล้ว : 446
ทั้งหมด : 21,923

 

ข้อมูลผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรัตนวาปี
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2563
ผู้มารับบริการวันนี้ 0 คน 0 ครั้ง
>> รอคิวเข้าตรวจ 0 คน <<  
แพทย์ที่ตรวจวันนี้ 10 อันดับ
ลำดับ
ชื่อแพทย์
จำนวนที่ตรวจ
จำนวนผู้มารับบริการแผนกต่างๆ
ลำดับ
ชื่อแผนก
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลรัตนวาปี
ข่าวจาก สสจ.หนองคาย
ตารางการให้บริการ รพ รัตนวาปี
 
 righ
นายวัฒนา พารีศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนวาปี
 

 
CopyRight © Admin Rattanawapi Hospital All Right Reserve